Dosa yang tidak diampuni allah


Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulilahirobbil’alamin wassolatu wassalamu’ala asrofil ambiyai walmursalin waala’ahlihi wasohbihi ajmain. Ammaba’adu.
Jama’ah solat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas karunia dan rahmat-Nya. Kita dapat melaksanakan solat tarawih berjamaah di mushola ini.
Shalawat serta salamsemoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, dimana beliaulah yang telah mendakwahkan islam kepada seluruh umat manusa, sehingga umat manusia mengetahui yang haq dan yang bathil. Dan semoga umat kita ini menjadi umatnya yang setia.
Jama’ah solat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kami akan membawakan kultum yang berjudul Dosa yang Tidak Diampuni Allah. Dalam sebuah Firman Allah yaitu pada surat An-Nisa’ ayat 48 yang artinya: “sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa terhadap orang yang menyekutukan-Nya. Dan mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang menghendaki-Nya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah membuat dosa yang besar”.
 Jama’ah solat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, jadi dosa syirik adalah dosa yang tidak mendapat ampun dari allah, walaupun telah melakukan taubat. Oleh karenanya jelaslah apa yang terkandung dalam firman Allah SWT ini bagi kita.
Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi diri kita semua. Apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...